Общо събрание на РФК Пловдив

Общо събрание на РФК Пловдив

  ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ     Управителният съвет на РК на БФС- гр. Пловдив свиква редовно Отчетно-изборно Общо събрание, което ще се проведе в град Пловдив на 26.11.2022 г. от 10:00 часа в Парк хотел „Санкт Петербург“, при следния дневен ред: Отчет за дейността на Управителния съвет за периода – 01.2020г. […]

Становище на УС на РФК Пловдив

Становище на УС на РФК Пловдив

До УС на БФС   Уважаеми колеги,   вследствие на получени сигнали от нашите членове, УС на РФК Пловдив обсъди готвените промени в работата с лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание, и в частност въвеждането изцяло на електронна рецепта за лекарствени продукти, които не се реимбурсират от НЗОК. След проведено обсъждане и гласуване, УС на […]

Извънредно работно време

Извънредно работно време

Уважаеми колеги, за получаване и нанасяне на корекции по удостоверения за подписване на договора с НЗОК, обявяваме Извънредно работно време на офиса на РФК Пловдив: 30.12.2021 – 14:00 – 18:00 04.01.2022 – 15:00 – 18:00   За да получите удостоверение, валидно за адрес, който не сте обявили, носете съпътстващите документи – копие от трудов договор […]

ВАЖНО!!! Нов договор с НЗОК

ВАЖНО!!! Нов договор с НЗОК

Уважаеми колеги, както знаете, договорите на аптеките с НЗОК изтичат на 15.12.2021г. Както при предишните подобни ситуации, аптеките имащи действащ договор с НЗОК, продължават да работят по него, като подминават тревогата, че отпускат лекарствени продукти без правно основание.   Тази година ситуацията е следната : В РЗОК Пловдив ще работят на 29, 30 и 31.12, […]