Общо събрание на РФК Пловдив

Общо събрание на РФК Пловдив

  ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ     Управителният съвет на РК на БФС- гр. Пловдив свиква редовно Отчетно-изборно Общо събрание, което ще се проведе в град Пловдив на 26.11.2022 г. от 10:00 часа в Парк хотел „Санкт Петербург“, при следния дневен ред: Отчет за дейността на Управителния съвет за периода – 01.2020г. […]

Становище на УС на РФК Пловдив

Становище на УС на РФК Пловдив

До УС на БФС   Уважаеми колеги,   вследствие на получени сигнали от нашите членове, УС на РФК Пловдив обсъди готвените промени в работата с лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание, и в частност въвеждането изцяло на електронна рецепта за лекарствени продукти, които не се реимбурсират от НЗОК. След проведено обсъждане и гласуване, УС на […]