ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

 

 

Управителният съвет на РК на БФС- гр. Пловдив свиква редовно Отчетно-изборно Общо събрание, което ще се проведе в град Пловдив на 26.11.2022 г. от 10:00 часа в Парк хотел „Санкт Петербург“, при следния дневен ред:

  1. Отчет за дейността на Управителния съвет за периода – 01.2020г. – 10.2022.г.;
  2. Отчет за дейността на Контролната комисия за периода – 01.2020г. – 10.2022.;
  3. Отчет за дейността на Комисията по етика и качество за периода – 01.2020г. – 10.2022.;
  4. Проект на решение за приемане от ОС на отчетите на органите на РК на БФС-гр. Пловдив и освобождава от отговорност на членовете на управителните органи за дейността им през периода – 01.2020г. – 10.2022г.;
  5. Приемане на Устав на РФК на БФС-гр. Пловдив;
  6. Избор на органи РК на БФС-гр. Пловдив;
  7. Избор на делегати за Конгреса на БФС.
  8. Приемане на бюджет на РФК Пловдив за 2023 г.
  9. Разни

Регистрацията на участниците в ОС ще започне в 9:00 часа на 26.11.2022 г. пред заседателната зала.

Напомняме на колегите си, че след последната промяна на ЗСОМФ двама магистър-фармацевти могат да упълномощят трети свой колега като техен делегат на Общото събрание на Колегията. Упълномощаването е БЕЗСРОЧНО.

Към момента на провеждане на Общото събрание, при регистрация на делегатите, Мандатната комисия ще извършва проверка на валидността на вече заявените в регистъра на Колегията делегатски права. При отпаднали членски права за Вас или за Вашия делегат, съгласно Устава на БФС, избраният от Вас делегат губи делегатския си статус. Поради което Ви призоваваме, своевременно да проверите членския си статус и този на Вашия делегат за да можете пълноценно да упражните правата си на член на РФК на БФС – гр. Пловдив.  

На Общото събрание могат да присъстват всички редовни членове на Колегията, като право на глас имат само избраните делегати.

За представители на Колегията в Конгреса на БФС могат да бъдат номинирани и избирани онези редовни членове на Колегията, които присъстват на Общото събрание или са заявили изрично писменото си съгласие за това.

 

 

Материалите свързани с провеждането на Общото събрание ще намерите на сайта на Колегията – http://www.rfk-plovdiv.com/news/ и в офиса на  Колегията – гр. Пловдив, ул.”Стефан Веркович” № 3.

Бланка за упълномощаване на делегат на конгреса може да изтеглите от тук:  Делегатски мандат за участие в ОС на РФК (1)

 

                                                                                От УС на РФК на БФС – гр. Пловдив

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *