Важно!

 

Уважаеми колеги,

Напомняме Ви, че всеки магистър фармацевт, член  на Регионална фармацевтична колегия Пловдив, е длъжен да заяви за вписване в регистъра настъпили промени в обстоятелствата и да представи съответни документи свързани с промяната.

По-конкретно това са:

  • Документ за самоличност
  • Адрес по местоживеене
  • Адрес/адреси по месторабота и заеманата длъжност –представя се заверено от работодател копие на : трудов договор, трудова книжка и справките от НАП /преди документите да бъдат изпратени в ИАЛ/
  • Контактна информация – телефон, електронен адрес.
  • Ползване отпуск по майчинство – копие на удостоверение за раждане
  • Преустановяване упражняването на професията – декларация
  • Работа в чужбина
  • Придобита специалност за СДО, научна степен, заемана академична длъжност – копие на диплома.

 Заявлението /Приложение 1/ за вписване на промените в регистъра се подава лично в офиса на РФК Пловдив.

 

Напомняме Ви, че съгласно чл.38, ал.1, т.5 от Устава на БФС,при неплащане на членски внос повече от 6 месеца след последния платен период, Регионална фармацевтична колегия – Пловдив е задължена служебно да Ви отпише от регистъра си, а следователно и от единният такъв на БФС с всички произтичащи от това правни последици – загуба на членски права, лишаване от възможността да упражнявате фармацевтична професия и пр.

 

 

 УС на РФК Пловдив,

 офис:032/638800

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *