До УС на БФС

 

Уважаеми колеги,

 

вследствие на получени сигнали от нашите членове, УС на РФК Пловдив обсъди готвените промени в работата с лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание, и в частност въвеждането изцяло на електронна рецепта за лекарствени продукти, които не се реимбурсират от НЗОК.

След проведено обсъждане и гласуване, УС на РФК Пловдив заявява, че категорично сме против преминаването в изцяло електронен формат на рецептурните бланки и желаем да остане сегашният модел на работа в хибриден вариант, т.е. лекарите да могат да предписват на своите пациенти лекарствени продукти както на електронен носител, така и на хартиен такъв.

Сред мотивите за нашето становище са:

  1. Здравната ни система все още не е подготвена за въвеждане на изцяло електронна рецепта. За целта трябва да бъде изградено напълно електронното здравеопазване, което да включва електронно здравно досие, електронен прескрипторен списък по аналог на списъка с лекарства, които се реимбурсират по НЗОК, както и други още нерешени въпроси.
  2. Тази стъпка ще затрудни достъпа до лекарства на пациенти в малки населени места.
  3. Проблемите с НЗИС, с които и сега се сблъскват колегите в ежедневната си работа, ще се задълбочат, а това води до допълнително изнервяне както на фармацевтите, така и на пациентите.
  4. Не смятаме, че след като в по-голямата част от ЕС рецептите за свободна продажба се издават в хибриден вариант, то ние трябва да въвеждаме изцяло електронни такива.
  5. Искаме да отбележим също така, че създаването на допълнителен модул към аптечния софтуер е свързан с допълнително финансово натоварване за всяка една аптека.

 

 

 

 

 

      С Уважение, УС на РФК гр. Пловдив