Управителен съвет:

 1. Димитрия Стайкова – председател
 2. Милена Каменова – зам.председател
 3. Елена Йорданова – зам.председател
 4. Даниел Аргилашки – секретар
 5. Надежда Станулова
 6. Петър Иванов
 7. Петя Пенева
 8. Зорница Иванова
 9. Василка Гюрева

Контролна комисия:

 1. Весела Нейкова – председател
 2. Станислав Георгиев
 3. Красимира Филева

Комисия по етика и качество:

 1. Димитър Пенков – председател
 2. Радка Кънчева
 3. Атанас Даргов
 4. Александър Харалампиев
 5. Стилияна Ангелова